Vzdelávanie

Svet kávy nespí. Uháňa dopredu. Treba sa učiť a držať dych s dobou.